HOTARARI ALE CONSILIULUI

     
    Hotararea nr 69/28.12.2022 Privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului Local nr.58/28.11.2022, privind aprobarea, taxelor si impozitelor pentru anul 2023 in comuna Valcelele, judetul Buzau. Hotararea nr 68/28.12.2022 Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii,actualizarea indicatorilor tehnico-economici/indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii,, Reabiliterea prin asfaltare drumuri locale din comuna Valcelele,judetul Buzau” aprobat pentru finantare prin Programul national de investitiii,,Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentind categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii Hotararea nr 67/28.12.2022 Privind incheierea Actului aditional nr.1 la Contractul privind Delegarea gestionarii activitatii de colectare  separate si transportul separate al deseurilor municipale si al celor similare in U.A.T. Valcelele,judetul Buzau nr. 2457/01.03.2022 Hotararea nr 66/28.12.2022 Privind aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice si a Planului anual al achizitiilor publice pe anul 2023 Hotararea nr 65/28.12.2022 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamint din comuna Valcelele, judetul Buzau in anul 2023 Adresa Institutia Prefectului din 21.12.2022 Anexa la adresa nr 5753/19.12.2022 Hotararea nr 64/19.12.2022 Privind rectificarea bugetara aferenta lunii DECEMBRIE, 2022. Hotararea nr 63/19.12.2022 Privind stabilirea unor masuri/demersuri privind activitatea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 2009, la care Com Valcelele este membru asociat. Macheta centralizator HCL / 14.12.2022 Adresa Institutia Prefectului din 09.12.2022 Anexa la adresa nr 5592/14.12.2022 Hotararea nr 62/05.12.2022 Privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valcelele a imobilului ,,Gospodaria de Apa comuna Valcelele”. Hotararea nr 61/05.12.2022 Privind rectificarea bugetara aferenta lunii decembrie 2022. Hotararea nr 60/05.12.2022 Privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valcelele Hotararea nr 59/05.12.2022 Privind revocarea H.C.L. nr. 46/29.09.2022 referitoare la propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz si de interes public. Adresa Institutia Prefectului din 09.12.2022 Anexa la adresa nr 5514/28.11.2022 Hotararea nr 58/28.11.2022 Privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2023, in com. Valcelele, jud. Buzau. Hotararea nr 57/28.11.2022 Privind aprobarea executiei bugetare a com. Valcelele, pe trimestrul III / 2022. Hotararea nr 56/28.11.2022 Privind aprobarea alegerii Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com. Valcelele, pentru perioada decembrie 2022 – februarie 2023. Hotararea nr 55/28.11.2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si executarii lucrarilor de modernizare drumuri comunale str. Trandafirului si DS 26, comuna Valcelele. Macheta centralizator HCL / 17.11.2022 Adresa Institutia Prefectului din 17.11.2022 Anexa la adresa nr 5216/17.11.2022 Hotararea nr 53/11.11.2022 Privind rectificarea bugetara aferenta lunii noiembrie 2022. Hotararea nr 52/11.11.2022 Privind scaderea din evidentele fiscale ale Comunei Valcelele judetul Buzau, a amenzilor persoanelor fizice decedate. Adresa Institutia Prefectului din 21.10.2022 Anexa la adresa nr 4372/19.10.2022 Hotararea nr 51/19.10.2022 Privind aprobarea valorii ajustate la rest de executat pe O.U.G 64/2022 al obiectivului de investitii ” Modernizare, renovare, dotare Camin Cultural” comuna Valcelele, Jud Buzau Hotararea nr 50/19.10.2022 Privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la FNGCIMM S A IFN, pentru implementarea proiectului intitulat ” Modernizare drumuri de exploatare agricola” in comuna Valcelele, Jud Buzau Hotararea nr 49/19.10.2022 Privind amenajarea unor spatii de colectare separate, fara plata, a deseurilor de la locuitorii comunei Valcelele, jud Buzau Adresa Institutia Prefectului din 18.10.2022 Anexa la adresa nr 4255/18.10.2022 Macheta centralizator HCL / 18.10.2022 Hotararea nr 48/10.10.2022 Privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata 3200m.p. apartinand domeniului public al comunei Valcelele, numar cadastral – 23324 in 2 loturi. Adresa Institutia Prefectului din 05.10.2022 Anexa la adresa nr 4067/05.10.2022 Macheta centralizator HCL / 05.10.2022 Hotararea nr 47/29.09.2022 Privind rectificarea bugetara aferenta lunii SEPTEMBRIE 2022 Hotararea nr 46/29.09.2022 Privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz si de interes public local Adresa Institutia Prefectului din 06.09.2022 Anexa la adresa nr 3541/06.09.2022 Macheta centralizator HCL / 06.09.2022 Proces verbal sedinta a Consiliului Local din 30.08.2022 Hotararea nr 45/30.08.2022 Privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Valcelele pentru perioada Septembrie – Noiembrie 2002 Hotararea nr 44/30.08.2022 Privind aprobarea transmiterii fara plata a autoturismului marca Duster cu numarul de inmatriculare BZ 27 PRV. catre compartimentul Asistenta Sociala. Hotararea nr 43/30.08.2022 Privind rectificarea bugetara aferenta lunii august 2022 Hotararea nr 42/30.08.2022 Privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri comunale, proiectare si executie comuna Valcelele,judetul Buzau” Hotararea nr 41/30.08.2022 Privind aprobarea actualizarii Programului anual de achizitii publice comuna Valcelele,judetul Buzau. Institutia Prefectului – Judetul Buzau / 03.08.2022 Anexa la adresa nr 3142/03.08.2022 Hotararea nr 40/26.07.2022 Privind rectificarea bugetara aferenta lunii iulie, 2022 Hotararea nr 39/26.07.2022 Privind conferirea titlului de ” Cetatean de Onoare al comunei Valcelele”, domnului Parvu Tudorel Hotararea nr 38/26.07.2022 Privind conferirea titlului de ” Cetatean de Onoare al comunei Valcelele”, preotului paroh Munteanu Neculai Hotararea nr 37/26.07.2022 Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ” CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI VALCELELE” Hotararea nr 36/26.07.2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a situatiei de lucrari pentru obiectivul de investitii ” Modernizare drumuri comunale, proiectare si executie” comuna Valcelele, Jud Buzau Proces verbal sedinta a Consiliului Local din 26.07.2022 Institutia Prefectului – Judetul Buzau / 04.07.2022 Anexa la adresa nr 2577/04.07.2022 Macheta HCL 33, 34 si 35/04.07.2022 Hotararea nr 35/30.06.2022 Privind alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei Parohiei Valcelele, comuna Valcelele, judetul Buzau Hotararea nr 34/30.06.2022 Privind aprobarea unor masuri /demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Eco buzau 2009” la care comuna Valcelele este memebru asociat Hotararea nr 33/30.06.2022 Privind aprobarea modificarii tarifelor pentru „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori” in UAT comuna Valcelele-jud. Buzau Institutia Prefectului – Judetul Buzau / 06.06.2022 Anexa la adresa nr 5153/06.06.2022 Macheta HCL 30, 31 si 32/06.05.2022 Hotararea nr 32/31.05.2022 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului, pentru obiectivul de investitii „Piste de bicicleta in intravilanul localitatii Valcelele” propus spre finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta-componenta C10 fondul locativ Hotararea nr 31/31.05.2022 Privind actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice Hotararea nr 30/30.05.2022 Privind aprobarea alegerii Presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Valcelele pentru perioada IUNIE-AUGUST 2022 Institutia Prefectului – Judetul Buzau Anexa la adresa nr 1882/17.05.2022 Macheta HCL 28 si 29/06.05.2022 Hotararea nr 29/28.04.2022 Hotararea nr 28/28.04.2022 Institutia Prefectului – Judetul Buzau Anexa la adresa nr 1768/09.05.2022 Hotararea nr 27/28.04.2022 Hotararea nr 26/28.04.2022 Hotararea nr 25/28.04.2022 Hotararea nr 24/28.04.2022 Hotararea nr 23/28.04.2022 Proces verbal sedinta a Consiliului Local din 30.03.2022 Adresa nr 944 din 02.03.2022 Anexa nr 944 din 02.03.2022 Hotararea nr.17 din/28.02.2022 Hotararea nr.16 din/28.02.2022 Hotararea nr.15 din/28.02.2022 Hotararea nr.14 din/14.02.2022 Hotararea nr.13 din/14.02.2022 Hotararea nr.12 din/14.02.2022 Hotararea nr.11 din/14.02.2022 Hotararea nr.10 din/14.02.2022 Hotararea nr.9 din/14.02.2022  Hotararea nr.8 din/14.02.2022  Hotararea nr.7 din/14.02.2022  Proces verbal de predare din 09.02.202 Hotarare civila din 01.02.2022 Hotararea nr.6 din/21.01.2022 Hotararea nr.5 din/21.01.2022 Hotararea nr.4 din/21.01.2022 Hotararea nr.3 din/21.01.2022 Hotararea nr.2 din/21.01.2022 Hotararea nr.1 din/21.01.2022