Comuna VÂLCELELE din judeţul Buzău este o unitate administrativ teritorială cu o populaţie de 1.832 locuitori şi cu o suprafaţă de 4.770 hectare.

Comuna VÂLCELELE este încadrată administrativ în judeţul Buzău, fiind situată în extremitatea nord-estică a acestuia, la 65 km de oraşul Buzău, pe DJ 203 C, prin unirea fostelor sate Vîlcele, Erculeşti şi Puşcăieni.

Comuna este amplasată în partea de sud – est a municipiului Rîmnicu Sărat, teritoriul său desfăşurându-se pe zona de câmpie, fiind străbătută de DN 22 Rm. Sărat – Brăila.
Aceste drumuri asigură tranzitul de mărfuri şi pasageri în partea de sud – est a judeţului Buzău, precum şi între judeţele Buzău, Brăila, Vrancea.

Dezvoltarea istorică a comunei alături de factorii socio-economici a condus la evoluţia înceată a zonei. Comuna VÂLCELELE este o comună agrară, agricultura fiind principala ocupaţie a populaţiei. Acest domeniu de activitate s-a dezvoltat pe terenurile proprietate personală a localnicilor, formată în mare parte din teren arabil, dar şi din suprafeţe cu vii, livezi şi păşuni.

Principalele instituţii de interes public sunt : Primăria, Poliţia, Romtelecom, Poşta, CEC-ul, Dispensarul uman, Şcoala, Grădiniţa, Biserica, precum şi alte unităţi de prestări servicii (moara şi brutăria), sunt amplasate în zona centrală , bine conturată în localitatea VÂLCELELE.

Populaţia comunei are o situaţie economică bună pentru că o parte din populaţie îşi desfăşoară activitatea în diferite societăţi autohtone cât şi pe raza comunei Vâlcele şi municipiul Rîmnicu Sărat.
În comună, locuitorii au preocupări diferite dar, creşterea animalelor şi munca câmpului sunt cele mai importante.

La nivelul comunei VÂLCELELE se află aproximativ 50 de agenţi economici, două societăţi agricole, patru asociaţii familiale. În ceea ce priveşte învăţământul şi cultura, la nivelul comunei VÂLCELELE se află o şcoală cu program normal în care învaţă 157 elevi în ciclul gimnazial, 165 elevi în ciclul primar şi două grădiniţe în care învaţă 85 de preşcolari.

PROGRAM INCASARI IMPOZITE SI TAXE

LUNI- JOI

10:00 – 14:30