HOTARARI ALE CONSILIULUI

 

Institutia Prefectului – Judetul Buzau / 06.06.2022

Anexa la adresa nr 5153/06.06.2022

Macheta HCL 30, 31 si 32/06.05.2022

Hotararea nr 32/31.05.2022 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului, pentru obiectivul de investitii „Piste de bicicleta in intravilanul localitatii Valcelele” propus spre finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta-componenta C10 fondul locativ

Hotararea nr 31/31.05.2022 Privind actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice

Hotararea nr 30/30.05.2022 Privind aprobarea alegerii Presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Valcelele pentru perioada IUNIE-AUGUST 2022

Institutia Prefectului – Judetul Buzau

Anexa la adresa nr 1882/17.05.2022

Macheta HCL 28 si 29/06.05.2022

Hotararea nr 29/28.04.2022

Hotararea nr 28/28.04.2022

Institutia Prefectului – Judetul Buzau

Anexa la adresa nr 1768/09.05.2022

Hotararea nr 27/28.04.2022

Hotararea nr 26/28.04.2022

Hotararea nr 25/28.04.2022

Hotararea nr 24/28.04.2022

Hotararea nr 23/28.04.2022

Proces verbal sedinta a Consiliului Local din 30.03.2022

Adresa nr 944 din 02.03.2022

Anexa nr 944 din 02.03.2022

Hotararea nr.17 din/28.02.2022

Hotararea nr.16 din/28.02.2022

Hotararea nr.15 din/28.02.2022

Hotararea nr.14 din/14.02.2022

Hotararea nr.13 din/14.02.2022

Hotararea nr.12 din/14.02.2022

Hotararea nr.11 din/14.02.2022

Hotararea nr.10 din/14.02.2022

Hotararea nr.9 din/14.02.2022 

Hotararea nr.8 din/14.02.2022 

Hotararea nr.7 din/14.02.2022 

Proces verbal de predare din 09.02.202

Hotarare civila din 01.02.2022

Hotararea nr.6 din/21.01.2022

Hotararea nr.5 din/21.01.2022

Hotararea nr.4 din/21.01.2022

Hotararea nr.3 din/21.01.2022

Hotararea nr.2 din/21.01.2022

Hotararea nr.1 din/21.01.2022